1. ArchDaily
  2. Zheng Zhou

Zheng Zhou: Las más recientes noticias y obras de arquitectura

Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Zhengzhou Xinzheng / CNADRI

Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Zhengzhou Xinzheng / CNADRI - AeropuertoTerminal 2 del Aeropuerto Internacional de Zhengzhou Xinzheng / CNADRI - AeropuertoTerminal 2 del Aeropuerto Internacional de Zhengzhou Xinzheng / CNADRI - AeropuertoTerminal 2 del Aeropuerto Internacional de Zhengzhou Xinzheng / CNADRI - AeropuertoTerminal 2 del Aeropuerto Internacional de Zhengzhou Xinzheng / CNADRI - Más Imágenes+ 7

Zheng Zhou , China